Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov