Vloga za izdajo potrdila o uveljavljanju predkupne pravice po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (ZVKD)

Dodatna pojasnila