Sklep o pripravi OPPN za del območja enote urejanja prostora SD-2, v Občini Duplek

5. 8. 2021 Dejan S. (Uprava)